Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Lùng Vai

xã Lùng Vai huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
lci-muongkhuong-thlungvai@edu.viettel.vn